2/12/2007

2/12/2007

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանք և խոսք «Պատմություն և ճշմարտություն» գրքից

Բնություն և մշակույթ

Ֆրիդրիխ Հյոլդեռլինի երկու բանաստեղծությունները

Խոսքի «ներքին տեսանելիություն» և «կինեմատոգրաֆիկ բովանդակություն»

Մարդն ըմբոստացած

Ազատ ժամանակի արարումը և զբաղված ժամանակի ֆենոմենոլոգիան (վարիացիա)

Արդի բեմական արվեստի որոշ միտումներ

«Ապրել, նշանակում է կարծել...»