1/11/2007

1/11/2007

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Արա Գուրզադյան. երկու խոսք

Ճշմարտածնության էպիկենտրոնում

Ռուբիկոնն անցնելու դրաման

Ռուբիկոնն անցնելու դրաման

«Կենտրոն» և «ծայրամաս» հասկացությունների ֆենոմոնոլոգիան. Մայրցամաքային աշխարհագրությունների եզրերին  

Արվեստն իբրև հաղորդության լեզու

Երևակայություն, ստեղծագործություն, ազատություն

Հատվածներ օրագրից

«Նահանջի ու պարտության աղոթքներ» շարքից 97-98թթ.

Պոեզիայի փոխարեն կամ «աքսորյալի եվրոպական օրագիրը» շարքից.

1980-1983 Բառերի բույրը Օրագրեր

Մատիտագրեր գերմանական ծոցից. մայրցամաք 93-ի վերջին