1/9/2006

1/9/2006

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Վաղ Վիտգենշտայնը և իր «Տրակտատը»

Տրամաբանա-փիլիսոփայական տրակտակ (Tractatus logico-philosophicus) (հատվածներ)

Հատվածներ «Գոյություն ունենալու գայթակղությունը» էսսեից  

«Սուպրեմատիզմ, Աշխարհը որպես առարկայազուրկ կամ հավերժական հանդարտություն»

«Պատկեր և բառ» և «Համր պոեզիա և կույր նկարչություն»

Պիկասսոն խոսում է

Ոգեգիտությունը և լեզուն

Հանդիպումներ Պիեռ Բուլեզին (fragments pour un portrait)

Բեռլին՝  քաղաք և խորհրդանիշ