1/6/2004

1/6/2004

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ատոմականացումը ժամանակակից արվեստում

Ռուդոլֆ Կասսներ

Ռայներ Մարիա Ռիլկե, Նրա ծննդյան վաթսունամյակի կապակցությամբ, 4.XII.1935

Հիշողություններ Ռայներ Մարիա Ռիլկեի մասին (1926)

Վերջին բաների մասին

Վարիացիա ըստ մի «Մտքի»*

Հայաստանի ճարտարապետության պատմության շուրջ

Մեկ ժամ Ժաք Լը Գոֆի հետ

Երեք արքայությունները Աշխարհի ֆիզիոգնոմիկ (դիմագիտական) պատկերի փորձ