1/4/2002

1/4/2002

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Եղիշե Չարենց

Հայդեգգերը Շառի երկրում

Շառ - Հայդեգգեր երկխոսությունը

Հռչակի փորձություն

Երկխոսություն գեղանկարիչների հետ

Նկարազարդված ձեռագրեր

Հիպնոսի թերթիկներ

Ներբող աստվածության կառքին

Երկնագույն տետր կամ Վարդան Անեցու օրագիրը

Ընդհանրապես գաղափարների և դրանց ծագման մասին

Որտեղ քննարկվում են գաղափարներն առհասարակ և ընթացքում հետազոտվում՝ արդյոք մարդկային հոգին միշտ է մտածում

Գաղափարների մասին ընդհանրապես

Գաղափարների պրոբլեմատիկան Լոկի, Լայբնիցի և Կանտի իմացաբանության մեջ (վերլուծական ակնարկ)

Ակտիվ չեզոքություն - Կապիտալիզմի և կոմունիզմի հաղթահարումը

Հարցազրույց Յոզեֆ Բոյսի հետ