1/3/2001

1/3/2001

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ասույթներ

Բնություն (դրվագ)

Փիլիսոփայական էտյուդ

Փորձն իբրև օբյեկտի և սուբյեկտի միջնորդ (1792)

Դոգմատիզմ և սկեպտիցիզմ (1829)

Ինդուկցիա (1829)

Փորձ և գիտություն (1798)

Գյոթեն որպես նոր գեղագիտության հայր

Գյոթեի լռության մասին

Բանաստեղծություններ

Գյոթե (Ասում են Գյոթե, ինչպես կասեին Օրփեոս)

Զարմանահրաշ և աններհայելի

Գիրք, որին սպասում էինք վաղուց