1/2/2000

1/2/2000

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հայկական Օրացոյցը իր սկզբնաւորումից մինչև մեր օրերը (մաս 2)

Թեոդոր Ադորնոյի նեգատիվ դիալեկտիկական և երաժշտության փիլիսոփայությունը

Մշակութայի մոտեցում կոմունիկացիային

Բանաստեղծություններ

Վերջին լուսանկարը ("Սեմեր" վեպից)

Ի խոյզ ստեղծանող տրցակի

Արվեստի իմաստը

Մոնդրիան և Մալևիչ. արևելք-արևմուտք հակադրության հաղթահարումը