1/1/1998

1/1/1998

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ճշմարտածնության էպիկենտրոնում

Էպիկենտրոն ընկնելու դիալեկտիկան

Ռուբիկոնն անցնելու դրաման

"Պարականոն" շարքից

"Երկնագույն տետրակ N 10" ...

Ասույթներ Նիցշեի ոճով

Հայկական Օրացոյցը իր սկզբնաւորումից մինչև մեր օրերը

Հայ. ընկոյզ բառի տոհմածառը

Նամակներ գերմանացի բարեկամին

Հայրենիք կոչվող վերապրումից

Վենետիկի Բիեննալեի քաղաքակրթական նշանակությունը

Արվեստի սահմանները

Կանդինսկի և Պիկասսո - երկու հակապատկեր

Խուան Միռոյի ժառանգությունը

Պիկասսոյի ստեղծագործությունը ծածկագրված օրագիր է՝ մեջը լիքը սուտ